Isännöintiä Jyväskylässä
Ihmiseltä ihmiselle
Alkuperäinen valokuva: Aki Suomela

Asuminen taloyhtiössä

Asuminen taloyhtiössä edellyttää muiden ihmisten huomioon ottamista, joustavuutta sekä selkeitä ja myös yleisesti hyväksyttäviä pelisääntöjä.

Asunto-osakeyhtiöillä on pakollinen yhtiöjärjestys, mutta siinä ei kerrota, millaisia sääntöjä asumisessa tulisi noudattaa. Tästä syystä useimmissa asunto-osakeyhtiöissä on järjestysmääräykset. Järjestysmääräykset löytyvät ilmoitustauluilta, asuntoihin jaettuna tai sähköisesti jaettuna.

Järjestysmääräyksillä on myös oikeudellista merkitystä, huoneisto voidaan ottaa yhtiön hallintaan, mikäli osakas jättää noudattamatta mitä järjestyksen säilymiseksi talossa vaaditaan.

Normaaliin asumiseen ja elämään kuuluvat esim. vieraat, lasten äänet, vuorotyöläisen erilainen vuorokausirytmi.

Taloyhtiössä ylin päätäntävalta on osakkailla yhtiökokouksessa. Yhtiökokous valitsee taloyhtiölle hallituksen. Hallitus valitsee isännöitsijän, joka huolehtii siitä että arki sujuu taloyhtiössä.

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys on taloyhtiön sisäinen laki. Se on pakollinen asunto-osakeyhtiölain mukaan jokaisella taloyhtiöllä.

Yhtiöjärjestyksessä on määritelty, millä perusteella osakkaat maksavat vastikkeita ja minkä tilojen hallintaan osakkaan osakkeet antavat oikeuden. Yhtiöjärjestyksestä voi olla selvennetty miten osakkaan ja taloyhtiön kunnossapitovastuu jakautuu.

Yhtiöjärjestys on hyväksytty yhtiökokouksessa ja rekisteröity.

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti on ajateltava ennen kaikkea taloyhtiön etua. Näin myös osakas hyötyy. Yhdenvertaisuusperiaatteen tarkoituksena ei ole haitata päätöksentekoa, vaan estää enemmistöosakkaiden suosiminen vähemmistön kustannuksella. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, sitä että jos kaikki asukkaat eivät suoraan saa etua esimerkiksi taloyhtiön teettämästä remonttihankkeesta, hanketta ei toteuteta.

Sähkösopimus

Sähkönkäyttäjän muuttaessa kodista tai muusta sähkönkäyttöpaikalta toiseen, riittää, että hän ottaa yhteyttä siihen sähkönmyyjään, jonka kanssa haluaa tehdä sähkönmyyntisopimuksen uudelle käyttöpaikalle. Sähkönkäyttäjä voi tehdä uuden sopimuksen saman sähkönmyyjän kanssa tai valita uuden sähkönmyyjän kumppanikseen, ellei nykyisen sähkönmyyjän kanssa ole erikseen sovittu, että sähkösopimus seuraa uudelle käyttöpaikalle.

Kotivakuutus

Riippumatta kotisi omistusmuodosta, kotivakuutuksen ottaminen kannattaa aina. Useimmilla taloyhtiöillä on vakuutus, joka kattaa kiinteistön rakenteille tapahtuneet vahingot. Tämä vakuutus ei kuitenkaan kata asukkaan henkilökohtaista omaisuutta tai irtaimistoa. Kotivakuutuksissa on eroja, vakuutusehtoihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Jätehuolto

Jäteläki määrittelee jätteiden käsittely- ja lajitteluvelvollisuuden. Jätelakia täydennetään kunnallisilla jätehuoltomääräyksillä.
Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa on voimassa yhteiset jätehuoltomäätäykset. Mustankorkea Oy on jätteenkäsittely-yhtiö, joka huolehtii alueellisesti jätteiden käsittelystä Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa. https://mustankorkea.fi/

Mustankorkea Oy: sivulla on jätehaku -palvelu, jonka avulla voit tarkistaa lajitteletko jätteesi oikein https://mustankorkea.fi/jatehaku/

Pysäköinti

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla paikoilla.

Moottorikäyttöisen ajoneuvon tyhjäkäynti on kielletty. Ajoneuvon moottoria ei saa käyttää enempää kuin kaksi minuuttia. Lämpötilan ollessa alle –15 °C saa moottoria ennen ajoon lähtemistä kuitenkin käyttää enintään neljä minuuttia. (Valtioneuvoston asetus moottorikäyttöisten ajoneuvojen joutokäynnin rajoittamisesta v.2002)

Lämpötolppa on pidettävä aina lukittuna ja lämmitysjohto on irrotettava pistorasiasta kun sitä ei käytetä.

Lemmikkieläimet

Lemmikkieläinten pitäminen taloyhtiössä on sallittua.

Lemmikkieläimet eivät saa kuitenkaan häiritä muita asukkaita. Rappukäytävässä ja pihalla lemmikit on oltava kytkettyinä. Piha-alueella ja lasten leikkipaikoilla ei saa ulkoiluttaa lemmikkejä.

Kellarit ja varastot

Taloyhtiössä on yleensä huoneistokohtainen varasto ja yhteinen ulkoiluvälinevarasto, jossa säilytetään polkupyörät ja lastenvaunut. Asukas hankkii lukon huoneistokohtaiseen varastoonsa.

Palovaroitin

Palovaroitin on Suomessa pakollinen jokaisessa asunnossa mukaan lukien vapaa-ajan asunnot. Palovaroittimen hankkiminen, asentaminen ja toimintakunnosta huolehtiminen on asukkaan vastuulla. Palovaroittimia on oltava yksi kappale jokaisen asunnon kerroksen alkavaa 60m² tilaa kohden. Palovaroittimen kunto kannattaa tarkistaa kerran kuukaudessa.

Ilmanvaihto

Ilmanvaihtokonetta ei saa sulkea kokonaan, ilmanvaihdon tehoa voi yleensä säätää. Ilmanvaihtolaitteen suodattimet on vaihdettava säännöllisesti. Ilmanvaihtoventtiilit pitää puhdistaa imuroimalla ja pyyhitään kostealla liinalla. Venttiilien asentoa ei saa muuttaa, koska ilmanvaihto on tasapainotettu ja venttiilien asento säädetty sen mukaan. Venttiilejä ei saa myöskään tukkia.

Ohjeita puhdistukseen http://www.martat.fi/kodinhoito/siivous/ilmanvaihtoventtiilit/

Liesituuletin

Rasvasuodattimen puhdistaminen ja vaihtaminen on asukkaan vastuulla.

http://www.martat.fi/kodinhoito/kodinkoneet/liesituuletin/

Sauna

Pyykin kuivattamiseen saunassa liittyy tulipalonvaara, kuivata pyykit muualla kuin saunassa.

Sähkölaitteet

Mikäli sähkölaite toimii oudosti tai se on rikki, poista laite heti käytöstä ja vaihda se uuteen.

Lämmitys

Huonelämpötilaa saa säädettyä patteri- tai seinätermostaatilla.

Patterin edessä olevat pitkät verhot saattavat estää lämmön leviämisen huoneistoon ja termostaatti pienentää lämmitystä, jolloin patteri kylmenee.

Pesutilojen lattialämmitys on pidettävä aina päällä.

Hanat

Tarkkaile hanojen ja vesikalusteiden kuntoa, ilmoita vuodoista huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle.

Pesualtaat

Puhdista altaan sihtiosa kerran kuukaudessa tai useammin jos siihen kerääntyy paljon roskaa.

Lattiakaivot

Puhdista lattiakaivot kertyneestä hiuksista ja roskista, pese lattiakaivo puhtaaksi sienellä tai harjalla.
Marttojen siivousohjeet: http://www.martat.fi/kodinhoito/siivous/wc-ja-kylpyhuone/