Isännöintiä Jyväskylässä
Ihmiseltä ihmiselle
Alkuperäinen valokuva: Aki Suomela

Vakuutukset

Asunto-osakeyhtiön osakkaan vakuutukset

Asunto-osakeyhtiö vakuuttaa rakennuksen kiinteistövakuutuksella, jolloin asukkaan ei tarvitse huolehtia itse
rakennuksen vakuuttamisesta. Asukkaan tulee huolehtia oman irtaimistonsa vakuuttamisesta (kotivakuutus)
oikella irtaimistonsa arvolla vahinkotapahtumien varalle.

Kunnossapitovastuu ja vahinkotilanteet osakkeenomistajille

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat.
Yhtiö on velvolllinen pitämään kunnossa huoneistoon asennetut lämpö-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-,
ilmanvaihto tms. kanavat ja johdot sekä vesihanat, jotka on asennettu samantasoisina rakennuksen huoneistoihin.

Osakkaan kunnossapitovastuulle kuuluvat esimerkiksi huoneiston pinnoitteet ja kiinteät kalusteet.

Kun kiinteistössä sattuu suurempi vahinko, esim. tulipalo tai putkivuoto, taloyhtiön ottama kiinteistövakuutus korvaa
taloyhtiön vastuulla olevien rakenteiden vahingot. Kiinteistövakuutus ei sen sijaan korvaa osakkeenomistajan
kunnossapitovastuulla olevalle omaisuudelle sattuneita vahinkoja. Tästäkin syystä osakkeenomistajalla pitäisi olla
oikeassa mittasuhteessa oleva kotivakuutus, josta korvataan myös kiinteille sisusteille sattuneet vahingot.

Jos vahinko on sattunut jonkun osakkeenomistajan/asukkaan perhepiiriin kuulumattoman henkilön varomattomuuden tai
laiminlyönnin seurauksena, on vahingosta kärsineen mahdollista vaatia vahingonkorvausta kyseiseltä henkilöltä.

Vahinkotilanteen sattuessa asukkaan/osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä omaan vakuutusyhtiöönsä.

Asumisen keskeytyminen

Kiinteistössä sattunut vahinko saattaa aiheuttaa tilanteen, jossa asunto on vahingon seurauksena tilapäisesti asumiskelvoton.
Asukkaan on järjestettävä tilapäinen asunto korjaustöiden ajaksi. Tilapäisasunnon kustannukset voivat nousta jopa
tuhansiin euroihin korjaustöiden kestäessä useita viikkoja tai jopa kuukausia. Asunto-osakeyhtiön kiinteistövakuutus
ei korvaa näitä kustannuksia asukkaalle. Asukkaan kotivakuutus voi sen sijaan korvata (tarkistathan omasta vakuutusyhtiöstäsi)
nämä tilapäisasumisen kustannukset ja vakuutusyhtiösi voi usein auttaa tilapäisen majoituksen järjestämisessä.

Ohjeita vahinkojen syntimisen välttämiseksi

Astia- ja pyykinpesukoneet

 • Pesukoneen (astia- tai pyykinpesukone) hanat on suljettava aina käytön jälkeen.
 • Pesukoneita ei saa jättää toimimaan valvomatta.
 • Pesukoneet tulisi sijoittaa lattiakaivolla varustettuun tilaan tai asentaa koneen alle vuodon ilmaiseva muovikaukalo tai kosteus-varoitin.
 • Tarkista letkuliitännät / viemäriliitännät säännöllisesti.
 • Asennukset saa tehdä vain ammattilaiset (vesi- ja viemäri liitännät jne.)

Paloturvallisuus

 • Hanki huoneistoosi riittävä määrä palovaroittimia (vähintään yksi/asuinkerros).
 • Tarkista säännöllisesti (kerran kuukaudessa) niiden toimivuus. Paristo kannattaa vaihtaa vuosittain.
 • Hanki sammutuspeite.

Muuta

 • Ilmoita vuotavista vesikalusteista ja putkista välittömästi isännöitsijälle.
 • Tarkista säännöllisesti kiertovesijärjestelmän termostaatit ja liitännät.
 • Huolehdi lattiakaivojen ja hajulukkojen säännöllisesti puhdistuksesta, jotta viemärit eivät pääse tukkiutumaan ja aiheuttamaan vesivahinkoja.
 • Huolehdi huoneiston tai mahdollisten yleisten tilojen avainten säilytyksestä turvallisesti.
 • Ilmoita kiinteistössä havaitsemistasi turvallisuuteen vaikuttavista (palamattomat ulkovalot, liukkaus yms.) puutteista huoltoliikkeelle/isännöitsijälle.